Menu

Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Laatst bijgewerkt op 16-apr-2024
Ingangsdatum 16-apr-2024

 1. Informatie die we verzamelen:

  Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens over u:

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Mobiel
  4. Werkadres
 2. Hoe we uw informatie gebruiken:

  We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing/ Promotie
  2. Getuigenissen
  3. Ondersteuning
  4. Administratieve info
  5. Klantorder beheren

  Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

 3. Hoe we uw informatie delen:

  We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Advertentieservice
  2. Marketingbureaus
  3. Analytics
  4. Gegevensverzameling en -verwerking

  We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

  We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service rechten van derden schendt. Als de service of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zijn uw gegevens een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 4. Bewaren van uw informatie:

  We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 5. Uw rechten:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@squarenuts.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of voor profilering voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@squarenuts.com.

  Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

 6. Cookies enz.

  Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën .

 7. Beveiliging:

  De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

 8. Functionaris voor klachten/gegevensbescherming:

  Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van je gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij SquareNuts – Mataro Advice, Koningslaan 107 – 1190 Vorst, e-mail: info@squarenuts.com. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.